logo
  • February 25, 2016
  • Comments Off on Industry

Industry

แผ่นยางอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

แผ่นยางอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม ประเภทนี้จะนำแผ่นยางไปใช้ในด้านเป็นสายพานการผลิตอาหารจึงต้องเลือกเกรด วัตถุดิบให้ถูกกับการใช้งาน นิยมเลือกแผ่นยางซิลิโคน เพราะสามารถสัมผัสอาหารได้ ที่เรียกว่า Food Grade หรือเลือกเกรดวัตถุดิบประเภทอื่นแล้วแต่การใช้งาน หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามกับทางเรา ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิด อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

แผ่นยางอุตสาหกรรมความปลอดภัยและอุปกรณ์

แผ่นยางอุตสาหกรรมความปลอดภัยและอุปกรณ์ ทางเรามีหลาก หลายเกรดวัตถุดิบให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน  ความปลอดภัยในที่นี่อาจไม่ได้หมายถึงอุตสาหกรรมความปลอดภัยเพียงอย่างเดี่ยว แต่หมายถึงทุกอุตสาหกรรมต้องเลือกใช้แผ่นยางให้เหมาะสม จึงจะปลอดภัย เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า ควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า อุตสาหกรรมทางเคมี ควรเลือก แผ่นยางทนสารเคมี อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

แผ่นยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน

แผ่นยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน แผ่นยางที่นำไป ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า แผ่นยางนำไฟฟ้า ด้วยความที่เป็นเรื่องของไฟฟ้าท่านจะประมาณไม่ได้ ท่านควรให้ค่าทางไฟฟ้า ที่ถูกต้องกับทางเราเพื่อให้เราผลิตแผ่นยางสำหรับอุตสาหกรรมของท่านให้ตรง กับการใช้งาน ถ้าหากเกิดข้อสงสัยเรายินดีให้คำปรึกษา อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

แผ่นยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

แผ่นยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล ควรเลือกให้ เหมาะสมกับการใช้งานว่านำไปใช้ในเครื่องจักรหรือเครื่องกลประเภทไหน เช่น เครื่องปั้มวาวล์น้ำ แผ่นยางไดอะแฟรม เครื่องไฮดรอลิก แผ่นยางรองเครื่องจักร หรือแผ่นยางกันสะเทือน เครื่องจักรลำเลียงกระป๋องอาหาร แผ่นยางสายพานเครื่องเป็น อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

โครงสร้างอาคารsheets

แผ่นยางอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร เป็น แผ่นยางที่ทำหน้า เป็นฉนวนกันความร้อน คงทนต่อสภาพโอโซน กันรังสีความร้อนต่างๆได้ดี กันรั่วซึมของน้ำ หรือเป็นฉนวนป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารสู่ในอาคารได้ ทางเรามียินดีให้คำปรึกษา โปรดติดต่อเรา อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

แผ่นยางอุตสาหกรรมการกีฬาและอุปกรณ์

แผ่นยางอุตสาหกรรมการกีฬาและอุปกรณ์ เป็นแผ่นยางที่ใช้ รองพวกอุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาว่ายน้ำ (แผ่นยางกันลื่นบริเวณขอบสระ) กีฬามวย (แผ่นยางปูพื้นรอบเวทีมวย) กีฬาวิ่ง (แผ่นยางสำหรับการวิ่ง) เป็นต้น หรือกีฬาประเภทอื่นๆทางเรายินดีรับผลิตสินค้าให้ตรงกับการใช้งานของท่าน โปรดติดต่อเรา อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม