logo
  • February 28, 2016
  • Comments Off on แผ่นยางไวตัน

แผ่นยางไวตัน

แผ่นยางไวตัน

การใช้งาน

แผ่นยางไวตัน เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Viton Rubber Sheets เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการทนสารเคมีได้หลากหลายประเภท อีกทั้งยังทนความร้อนได้สูงสุดที่ 316 องศาเซลเซียส แผ่นยางไวตัน ส่วนใหญ่ จึงใช้เป็น แผ่นยางปะเก็น แผ่นยางทนสารเคมี แผนยางทนความร้อนสูง แผ่นยางสารผ้าใบ แผ่นยางทนไอน้ำ แผ่นยางทนน้ำมัน เป็นต้น หากถ้าท่านลูกค้าเกิดข้อสงสัยในตัว แผ่นยางไวตัน โปรดติดต่อสอบถามกับทางเราได้ตลอดเวลาทำการ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน แผ่นยางไวตัน
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -10⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +316⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -30⁰C
เนื้อยาง แผ่นยางไวตัน
เนื้อยาง : ยางตัน
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ขนาด แผ่นยางไวตัน
ความหนา : 3 mm. ถึง 100 mm.
ความกว้าง : 1,000 mm. ถึง 2,000 mm.
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางกันความร้อน / ยางทนความร้อนสูง
วัตถุดิบ : Viton / ยางไวตัน

 

ยางแผ่นไวตัน ลูกค้าทางเรา นิยมมากในทางอุตสาหกรรม เพราะต้องการ คุณสมบัติที่ ทนความร้อน และต้องทนสารเคมี อีกทั้งเป็นฉนวน และรับแรงกระแทกได้ดี ซึ่งลูกค้าทางเรา ให้ปรึกษาถึงประโยชน์ของยางแผ่น และคุณสมบัติในการใช้ ซึงเราสามารถตอบให้ทางท่านได้ เพื่อการนำไปใช้ให้ตรงตามการใช้งาน ยางแผ่นใช้กับเครื่องจักรเพื่อกันเสียงที่เกิดการทำงานของเครื่องจักร และยางแผ่น ไวตันเป็นยางที่ทนความร้อนได้สูงและรับน้ำหนักได้มาก เราจึงแนะนำยางประเภทนี้เพื่อประโยชน์และประสิทธิ์ภาพในการนำไปใช้