logo
  • February 28, 2016
  • Comments Off on แผ่นยางกันสะเทือน

แผ่นยางกันสะเทือน

สินค้ายางแผ่นกันกระเทือน

การใช้งาน

แผ่นยางกันสะเทือน หรือ แผ่นยางรองเครื่องจักรเครื่องกล แผ่นยางกันกระแทก เป็นแผ่นยางที่ใช้ลดการสั่นสะเทือนจากกำลังเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ให้ไม่ขยับ หรือลดแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นผิวของตัวโรงงานหรือสถานที่นั้นๆได้ การเลือกซื้อสินค้าท่านลูกค้าควรเลือกสินค้าที่ต้องกับการใช้งาน หากท่านมีข้อสงสัยกับการใช้งาน แผ่นยางกันสะเทือนทางเรายินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน แผ่นยางกันสะเทือน
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -40⁰C ถึง +130⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +150⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -60⁰C
เนื้อยาง แผ่นยางกันสะเทือน
เนื้อยาง : ยางตัน
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ขนาด แผ่นยางกันสะเทือน
ความหนา : 3 mm. ถึง 100 mm.
ความกว้าง : 1,000 mm. ถึง 2,000 mm.
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางกันความร้อน / ยางทนความร้อนสูง
วัตถุดิบ : NR / NBR / CR / EPDM / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางซีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม

 

ยางแผ่นกันช่วยกันสะเทือนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารมักมีเครื่องจักรที่อาจสะเทือนกับพื้นหรือตัวอาคารได้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้แผ่นยางเพื่อรองเครื่องจักรหรือเพื่อกันสะเทือนเพื่อให้พื้นไม่เกิดการการทบหรือเสียหายรวมถึงเกิดเสียงดัง ให้กับโครงสร้างอาคารแต่อย่างใด ดังนั้นการเลือกใช้แผ่นยางจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากท่านควรเลือกใช้แผ่นอย่างที่มีคุณภาพสูงเพื่อลดการสะเทือนหรือให้โครงสร้างอาคารมีสภาพดีและเป็นการช่วยลดมลภาวะทางเสียงลงได้